برچسب: مطالب خنده دار

آرزوهایی که به آنها نرسیده ایم… ۰

آرزوهایی که به آنها نرسیده ایم…

آرزوهایی که به آنها نرسیده ایم… یادمه بچه گی هام شوهر خاله ام همیشه می گفت: تو یه چیزی میشی … تو یه چیزی میشی … واقعا سق سیاهی داشت و چشم شوری که...