تصاویر دیدنی و زیبا از مسابقات آفرود و موتورریس در ایران

این مسابقات چند جانبه آفرود اراک، جمعه ۲۵ بهمن برگزار شد . در ادامه تصویر مسابقات موتورریس قرار گرفته است .