برچسب: فال و طالع بینی

متولدین ماه های مختلف از این کارها اجتناب کنید ۳

متولدین ماه های مختلف از این کارها اجتناب کنید

متولدین ماه های مختلف از این کارها اجتناب کنید

شخصیت شناسی از روی حرکات بینی ۰

شخصیت شناسی از روی حرکات بینی

شخصیت شناسی از روی حرکات بینی ●لمس بینی: هنگامی که دست فردی در زمان محاوره با بینی اش تماس پیدا کند، نشانگر آن است که فرد موضوعی را کتمان می کند. فردی که این...

اسم شما چه رنگیه؟ – فال رنگ ها ۱

اسم شما چه رنگیه؟ – فال رنگ ها

اسم شما چه رنگیه؟ – فال رنگ ها به گفته ی روانشناسان همه ی ما به نحوی تحت تاثیر رنگها هستیم و خود واقعیمون رو با این رنگها نشون می دهیم.