برچسب: عکس طنز

این یارو فک کنم میخواسته ببینه تو شناسنامش اسم چندتا زن جا میشه ! همین ۰

این یارو فک کنم میخواسته ببینه تو شناسنامش اسم چندتا زن جا میشه ! همین

تصویر منتشر شده از رونالدوی برزیلی بعد از دریافت سبد کالا ۰

تصویر منتشر شده از رونالدوی برزیلی بعد از دریافت سبد کالا

تصویر منتشر شده از رونالدوی برزیلی بعد از دریافت سبد کالا بیا ادامه مطلب عکسو ببین فقط بخند . هههههههههه

ای به قربان آن مَماغَت بشم ! ۰

ای به قربان آن مَماغَت بشم !

ای به قربان آن مَماغَت بشم ! ادامه مطلب دیده شود

عزیزم من که کاریت ندارم ! دارم فقط نیگات میکنم ! ۰

عزیزم من که کاریت ندارم ! دارم فقط نیگات میکنم !

عزیزم من که کاریت ندارم ! دارم فقط نیگات میکنم ! ادامه مطلب دیده شود

تصاویر خنده دار از سوژه های داغ وطنی ! ۳

تصاویر خنده دار از سوژه های داغ وطنی !

  تصاویر بسیار خنده دار که فقط در ایران می توان دید!