وقتی یک دختر – وقتی یک پسر ( طنز )

در این پست مطلبی طنز و خنده دار در مورد پسر ها و دخرترها میگذاریم . این مطلب فقط جنبه طنز دارد