برچسب: تصاویر حیوانات

نتیجه جفت گیری گور خر با خر ۱

نتیجه جفت گیری گور خر با خر

 ۴ ماه پیش حیوانی جالب در ایتالیا به دنیا شد. این حیوان که حاصل جفتگیری گورخر نر و خر ماده است از هرکدام از والدینش خصوصیتی گرفته است که او را جالب و نادر...

جرات میکنی مثل این مرد شیر رو ماساژ بدی؟! ۱

جرات میکنی مثل این مرد شیر رو ماساژ بدی؟!