رفع خستگی چشم با این ۸ درمان خانگی

رفع خستگی چشم با این ۸ درمان خانگی کمبود خواب، حساسیت، خستگی چشم، ورم ملتحمه، گریه بیش از حد، خستگی و عدم رسیدن کافی اکسیژن به قرنیه و آلودگی علل این مشکل می باشند...