چهره زمین در ۱۰۰ میلیون سال پیش از میلاد

تیمی ار زمین‌شناسان دانشگاه گیل توانسته‌اند بهترین تصویر از چهره زمین را در ۱۰۰ میلیون سال پیش از میلاد ارائه کنند. قاره‌های مدرن زمین بخشهایی از یک ابرقاره یکپارچه ۳۰۰ میلیون ساله موسوم به...