کشته شدن مربی چتر بازی بر اثر برخورد با بال هواپیما + فیلم

بویتو.وای برزیل و مرگ دلخراش مربی چتربازی که در حال آموزش دادن به دانشجویان خود بود.الکس آدلمن مربی چتربازی را می بینید که با شاگردان خود از هواپیما به بیرون می پرد اما در...