برچسب: پیشگیری از بارداری

روش اورژانس پیشگیری از بارداری ۱

روش اورژانس پیشگیری از بارداری

توضیح روش: روش اورژانس پیشگیری از بارداری ( EC ) روشی است که پس از تماس جنسی بدون استفاده از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری و یا هر موردی که احتمال بارداری ناخواسته پس...

معرفی روش های پیشگیری از بارداری ۰

معرفی روش های پیشگیری از بارداری

روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری از نظر مدت اثر به دو دسته موقّتی و دائمی تقسیم می شوند