تصاویری از هنرنمایی جالب با قبض ها

ناوا لابلسکی (Nava Lubelski) با استفاده از برگه های مالیاتی و گرد کردن آنها به شکل لوله ای آثار عجیب و جالب را طراحی کرده است. به گفته او ، در طرح هایش سعی...