اسم شما چه رنگیه؟ – فال رنگ ها

اسم شما چه رنگیه؟ – فال رنگ ها به گفته ی روانشناسان همه ی ما به نحوی تحت تاثیر رنگها هستیم و خود واقعیمون رو با این رنگها نشون می دهیم.