تشخیص اخلاق شما از روی حالت خوابیدن شما

چطور می‌خوابید؟ یعنی حالت معمول خوابیدن شما چگونه است؟ درست است که می‌شود در حالت‌های مختلف خوابید اما همه انسان‌‌ها یک حالت معمول خوابیدن دارند که در بیشتر اوقات در آن حالت می‌خوابند و...