پسری که مخفیانه صندلی های اتوبوس را با نوشابه می خورد!

یک مرد که بخشی از صندلی یک اتوبوس حمل و نقل عمومی در انگلستان را خورده است تحت تعقیب پلیس این کشور قرار دارد. یک سخنگوی شرکت حمل و نقل عمومی گفته است: او...