ضرب‌المثل های بسیار عجیب از کشورهای مختلف

“سگ بهترین دوست انسان است”، “روی تمام چیزهایی که داری ریسک نکن”، و “برخیز و مخور غم جهان گذران/ بنشین و دمی ‌به شادمانی گذران/ گر یک نفست ز زندگانی گذرد/ مگذار که جز...