روشهای اورژانسی ضد بارداری

روش های ضدبارداری اورژانس را می توان پس از روابط زناشویی بدون محافظت به کار برد: چه اصولا از هیچ روش ضدبارداری ای استفاده نکرده باشید. چه روش مورد استفاده شما شکست خورده باشد...