کلیپ بسیار جالب لحظاتی بعد از تولد بچه گوزن

هنوز ساعتی از تولد این بچه گوزن نگذشته است. کودکانه‌ای دل انگیز از نخستین لحظات زندگی موجودی کوچک.