تزئین سالاد فصل به صورت قالبی

♦ این مقدار برای ۶-۷ نفر کافیست.