ربنای شجریان + دانلود ربنای شجریان – پخش انلاین ربنای شجریان

دعای ربـنـا، یکی از آثار برجسته استاد محمدرضا شجریان میباشد و شامل ۴ قسمت از آیات قرآن کریم است که همه با عبارت ربّنا آغاز می‌شوند.