تصاویر ماهی که دست و پا دارد !

اکسولوتل ( Axolotl ) حیوانی کوچک و ناشناخته که به عنوان یک حیوان خانگی طرفداران زیادی دارد . این حیوان به “ماهی راه رونده مکزیکی” مشهور است، اکسولوتل همانند قورباغه و وزغ واقعا دوزیست...