برچسب: تصاویر طنز

ای به قربان آن مَماغَت بشم ! ۰

ای به قربان آن مَماغَت بشم !

ای به قربان آن مَماغَت بشم ! ادامه مطلب دیده شود

عزیزم من که کاریت ندارم ! دارم فقط نیگات میکنم ! ۰

عزیزم من که کاریت ندارم ! دارم فقط نیگات میکنم !

عزیزم من که کاریت ندارم ! دارم فقط نیگات میکنم ! ادامه مطلب دیده شود

تصاویر خنده دار از سوژه های داغ وطنی ! ۳

تصاویر خنده دار از سوژه های داغ وطنی !

  تصاویر بسیار خنده دار که فقط در ایران می توان دید!

پدر و پسر جو گیر + بسیار جالب ۴

پدر و پسر جو گیر + بسیار جالب

پدر و پسر جو گیر + بسیار جالب

چیـزایـی کـه رو مُـخـِمـونـه – سری اول ۶

چیـزایـی کـه رو مُـخـِمـونـه – سری اول