تصاویری از خانه واقعی باربی ها

ساختمانی صورتی در شهر برلین المان . این ساختمان بر اساس طرحی با نام ” تجربه رویای باربی ها ” ساخته شده است. در این ساختمان باربی هایی با سایز های بزرگ وجود دارند....