سوژه‌های محبوب‌ ایرانی‌ها در گوگل

احتساب ۳۶/۵ میلیون کاربر اینترنت در ایران، گوگل بالغ بر ۴۴۳ میلیارد تومان در سال سود کسب می‌کند