محسن یگانه در همه نوع سلیقه را در آلبوم حباب در نظر گرفته‌ام

محسن یگانه در همه نوع سلیقه را در آلبوم حباب در نظر گرفته‌ام محسن یگانه گفت:در آلبوم «حباب» سعی کردم هر نوع سلیقه‌ای را در یک چهارچوب درست از مخاطب سطحی نگر تا عمق...