ناکاراکی و هیروشیما بعد از بمب اتمی سال ۱۹۴۵ میلادی! + عکس

ناکاراکی و هیروشیما بعد از بمب اتمی سال ۱۹۴۵ میلادی! سه عکس اول تصاویری هستند که اثرات بمب اتمی را در سال ۱۹۴۵ در ناکازکی و هیروشیما به تصویر میکشند! بقیه عکسها هیروشیما و...