Category: گردشگری

در این بخش مطالب گردشگری قرار میگیرد.

کشوری که فقط ۳ نفر جمعیت دارد! ۰

کشوری که فقط ۳ نفر جمعیت دارد!

آنچه که در این کشور کوچک به شدت مورد توجه گردشگران قرار گرفته، قطار کوچکی است که در جمهوری ‘مولوسیا’ وجود دارد. نکته جالب تر این است که گردشگران برای سفر به این کشور...