دسته: عکس کودکان

در این بخش عکس کودکان قرار میگیرد.

پسر ۳۰ انگشتی چینی!!! + عکس ۰

پسر ۳۰ انگشتی چینی!!! + عکس

این پسر با داشتن ۱۴ انگشت دست و ۱۶ انگشت پا ، توانست رکورد قبلی که متعلق به یک کودک هندی با ۲۵ انگشت بود را بشکند.