دسته: مقالات روانشناسی

در این بخش مقالات روانشناسی قرار میگیرد.

روان شناسی شلختگی ۰

روان شناسی شلختگی

روان شناسی شلختگی در گفتگو با دکتر پرویز رزاقی روان شناس:

از دیدن عکس‌های خودمان، ‌نفرت داریم ، چرا ؟ ۰

از دیدن عکس‌های خودمان، ‌نفرت داریم ، چرا ؟

  این من هستم؟! چرا این طور در عکس بد افتاده‌ام؟بسیاری از ماها از عکس‌های خودمان راضی نیستیم یا دست‌کم تصور می‌کنیم عکس‌هایی که از ما گرفته شده‌اند، زاویه مناسبی ندارند، اگر سعی کرده...