دسته: معما و تست هوش

در این بخش معما و تست هوش قرار میگیرد.

معما ی اعداد ۱

معما ی اعداد

پرسش ۱ کدام عدد ۴ رقمی است که رقم یکان هزار آن دو برابر رقم یکانش و دو تا بیشتر از رقم صدگانش باشد؟ رقم دهگان این عدد یکی بیشتر از رقم یکان هزار...

معمای جالب ریاضی ۰

معمای جالب ریاضی

پرسش ۱   اگر از هر کدام از تصاویر A وB، ۴ شکل مشابه داشته باشید. چگونه می‌توانید آنها را کنار هم قرار دهید تا در نهایت تصویری بزرگتر ولی همشکل با تصویر درون...

در این تصویر چند نفر را می بینید؟ + تست هوش ۲۹

در این تصویر چند نفر را می بینید؟ + تست هوش

چند نفر در تصویر زیر دیده می شود؟ نظرات خود را در قسمت کامنت نوشته و ارسال کنید. خبرانلاین

تست هوش :در ابن تصویر چند چهره دیده می شود+جواب ۲۸

تست هوش :در ابن تصویر چند چهره دیده می شود+جواب

برای ما در قسمت نظرات بنویسید که در این تصویر چند چهره را می توانیند تشخیص دهید. تعداد چهره ها با کم هوشی و تیز هوشی شما ارتباط دارد.عداد صورت های هوش شما

معمای ریاضی ۲ ۰

معمای ریاضی ۲

پرسش ۱ این پنج قطعه را بدون این‌که همپوشانی داشته باشند در کنار هم قرار دهید تا تصویر نهایی به شکل یک مثلث متساوی الاضلاع باشد.

معمای ریاضی ۰

معمای ریاضی

 پرسش ۱ چگونه می‌توانید ۵ مستطیل رنگی کنار هر یک از مربع‌ها را به گونه‌ای که همپوشانی نداشته باشند در داخل مربع‌ها قرار دهید.

معمای سن مادر و دختر ۱

معمای سن مادر و دختر

پرسش ۱   آیا می‌توانید هفت قطعه رنگی را به گونه‌ای که همپوشانی نداشته باشد در شکل میانی قرار دهید؟