Category: همسرداری

در این بخش مطالب همسرداری قرار میگیرد.

سوپرمن قلب همسرتان شوید ۰

سوپرمن قلب همسرتان شوید

اینکه بسیاری از مردها عادت کرده اند همواره در گپ و گفتگوهایشان از زنان انتقاد کنند، خود نشانه عدم مهارت در زن داری و ناکامیهای آنها در داشتن ارتباط موفق با همسرانشان است. شاید یک علت ناکامی...

روانشناسی زن و مرد ۲

روانشناسی زن و مرد

آگاهی از وجود تفاوت های فردی بین انسان ها، چه کودکان و چه بزرگسالان، به اندازه خلقت انسان قدمت دارد. زیرا انسان های اولیه زمانی که در غارها یا جنگل ها زندگی می کردند،...