دستور پخت سوپ گوشت و عدس

♦ این مقدار برای ۳-۴ نفر کافیست.