گشت ارشاد در هند + عکس

در هندوستان برای متوقف کردن زنان در تظاهرات از زنان پلیس و سپاه ملی جوانان هندوستان استفاده می شود.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید