گاو نمی خواست بجنگـــد + تاثیر گذار

آلوارو مونرو ماتادور معروف اسپانیایى افتاد و گریه کرد …

او وقتی فهمید که حیوان نمى خواهد با او بجنگد، در گوشه ای ازمیدان نشست و شروع به گریستن کرد او فهمید این حیوان با چشمان اشکبارش «صلح» را جستجو می کند.
به نگاه معصوم این حیوان نگاه کنید ، گاهی شعور یک حیوان بیشتر از بعضی ازما انسانهاست ، ای کاش تمام کسانی که به جنگ دامن میزنند ودر پی آزار بشریتند به اندازه ی این حیوان شعور داشتند، کاش …

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید