چند دروغ رایج بین ما ایرانیا

۱- کار که عار نیست!
۲- همه ادما زیبایی خاص خودشون رو دارن
۳- پول که شخصیت نمیاره
۴- علم بهتر از ثروته
۵- فکر کردی چی ، مملکت قانون داره
۶- تن آدمی شریفست به جان آدمیت, نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
۷- تلاش کنی به هرچی که بخوای میرسی
۸- پول چرک کف دسته
۹- پدر مادر بچه هاشون رو به یک اندازه دوست دارن
۱۰- بچه دختر ، پسرش فرق نمیکنه

کدوم شماره دروغ نیست؟

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید