پاهای عجیب یک قبیله در افریقا+ تصاویر

بیشتر این افراد قبیله نشین از قبایل آفریقایی در منطقه زیمبابوه و بوتسوانا هستند.

شبیه پاهای شترمرغ است.

شبیه پاهای شترمرغ در قبیله ای در آفریقا

شبیه پاهای شترمرغ در قبیله ای در آفریقا

شبیه پاهای شترمرغ در قبیله ای در آفریقا

شبیه پاهای شترمرغ در قبیله ای در آفریقا

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید