معمای زمان

معما و سرگرمی, معمای سخت, معمای ریاضی, معمای زمان

پرسش ۱

مدت زمانی که دو ساعت دیگر تا نیمه شب باقی است نصف مدت زمانی است که یک ساعت دیگر تا نیمه شب زمان داریم. هم اکنون ساعت چند است؟

 

معما و سرگرمی, معمای سخت, معمای ریاضی, معمای زمان

پرسش ۲

کدام یک از این شکل ها با سه شکل دیگر متفاوت است؟

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

پاسخ ۱

اگر الان ساعت ۹ شب باشد. دو ساعت دیگر یعنی ساعت ۱۱ شب یک ساعت دیگر تا نیمه شب زمان داریم که نصف مدت زمانی است که از ساخت ۱۰ تا نیمه شب باقی است.
پاسخ ۲

معما و سرگرمی, معمای سخت, معمای ریاضی, معمای زمان

شکل A با سه شکل دیگر متفاوت است.

منبع: just riddles and more

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

پاسخی بگذارید