معمای جالب ریاضی

پرسش ۱

 

اگر از هر کدام از تصاویر A وB، ۴ شکل مشابه داشته باشید. چگونه می‌توانید آنها را کنار هم قرار دهید تا در نهایت تصویری بزرگتر ولی همشکل با تصویر درون کادر داشته باشید.

 

معما و سرگرمی,معمای سخت,تست هوش

پرسش ۲

 

در کیسه‌ای دو مهره سبز رنگ، یک مهره زرد و یک مهره بنفش داریم. دو تا از مهره‌ها را از این کیسه خارج می‌کنیم. اگر یکی از مهره‌ها به رنگ سبز باشد احتمال این‌که مهره دوم هم به رنگ سبز باشد چقدر است؟

 

معما و سرگرمی,معمای سخت,تست هوش

 

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

 

پاسخ ۱
اگر شکل‌ها را به این ترتیب کنار هم قرار دهید از هر کدام از تصاویر A و B تصویری در ابعاد بزرگ‌تر دارید.

معما و سرگرمی,معمای سخت,تست هوش

 

پاسخ ۲
اگر مهره اولی که از کیسه خارج می‌کنیم سبز باشد احتمال این‌که مهره دوم هم سبز باشد یک سوم است. اما اگر دو مهره را با هم خارج کنیم احتمال این‌که هر دو مهره سبز باشند یک پنجم است.

 

منبع:.jamejamonlin

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید