معمای اشکال هندسی

643e2f90290e2178022c6c09987f64ce معمای اشکال هندسی

معمای اشکال هندسی

پرسش ۱

هر یک از این دایره‌ها به ۱۶ قسمت کوچک‌تر تقسیم شده است. کدام‌یک از آنها می‌توانند مکمل همدیگر باشد؟

 

222f992fcd6814997bfa8824f794d5a6 معمای اشکال هندسی

 

پرسش ۲

کدامیک از این گوی‌ها در فاصله‌ای مساوی نسبت به هم قرار گرفته‌اند؟

 

75355311911744244d86cf57197d3343 معمای اشکال هندسی

 

پرسش ۳

کدامیک از این قطعات را می‌توانید در کنار هم قرار دهید تا در مرکز شکل یک مربع تشکیل شود؟

 

302f543d60408badac624fb1c3816513 معمای اشکال هندسی

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.
پاسخ ۱

این دو دایره از میان ۱۶ دایره می توانند مکمل همدیگر باشند.

 

9ab8f51012d4abacd83a9bce5fcd6a0c معمای اشکال هندسی

پاسخ ۲

همان طور که در شکل می بینید این گوی ها در فاصله ای مساوی نسبت به هم قرار گرفته اند.

 

b416e5ca8155fb9638cc47135439c8e1 معمای اشکال هندسی

 

پاسخ ۳

اگر این قطعات را در کنار هم قرار دهید در مرکز شکل یک مربع تشکیل می شود.

 

fc2dd963f489dce7d4e5da9249d43b05 معمای اشکال هندسی

منبع : بیتوته

 

رحمت گفته است :

باسلام لطفا جواب. این معما را بدهی. مربع abcdکه کمان ac ربع دایره وکمانbdربع دیگر از دایره باشد. مساحت باقی مانده مربع خارج از دو کمان چقدر است؟


9 + 4 =