عکس: سگ بازی پادشاه بحرین

عکس متعلق به یکی از مراسمات پادشاه بحرین است.وی در این جلسه مشغول نوازش و بازی با یک سگ است.مدتهاست شیعیان مظلوم بحرین تحت ظلم حاکمان این کشور قرار گرفته اند.

You may also like...

پاسخی بگذارید