عکس: رمانتیک ترین سرباز افغانستان

عکس سرباز ارتش ملی افغانستان برای شرکت در یک جلسه آموزشی در کابل

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید