زنی سرپرست ۱۷۰۰ گربه و سگ را قبول کرد

یک زن چینی به دلیل علاقه بسیاری که به حیوانات دارد، اقدام به نگهداری از ۱۷۰۰ گربه و سگ خانگی کرد.
علاقه «ها ونجین» به نگهداری از سگ‌‌ها و گربه‌ باعث شد تا او شغل خود را ترک کند و خانه‌اش را بفروشد تا بتواند از این حیوانات مراقبت کند.
این زن مسن چینی در ابتدا از تعداد خیلی کمی سگ و گربه شروع کرد و تنها فرصت‌‌های فراغت خود را با آنها می‌گذراند اما با گذشت زمان تعداد آنها افزایش یافت و مجبور شد تمام وقت در کنار این حیوانات باشد.

او که تعداد سگ‌هایش را به ۱۵۰۰ و تعداد گربه‌هایش را به ۲۰۰ عدد افزایش داده بود، توانایی مراقبت از آنها را نداشت به همین دلیل ۱۲ کارگر را برای نگهداری از حیواناتش به خدمت گرفت.
«ها ونجین» همچنین گفت: نگهداری از این حیوانات و تامین غذای آنها مخارج زیادی را تحمیل می‌کند اما با علاقه‌ای که به حیواناتم دارم نمی‌توانم از آنها دور شوم.

 

منبع : ایسنا

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید