دورترین تصویر از عمق عالم +عکس

این تصویر از تلفیق ده سال تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ هابل فراهم آمده است و در همین تصویر که تنها بخش کوچکی از عمق فضا را نشان می دهد بیش از ۵۵۰۰ کهکشان دیده می شود.

You may also like...

پاسخی بگذارید