درخت حاجت یا درخت پول؟! + تصاویر

بانکی نوشت: پول، خواب خوش خیلی از ماهاست. به نظر می رسد این درخت تجسم آرزوهای بخشی از مردم این ناحیه باشد. اینکه چرا مردم این درخت را سکه باران کرده اند و یا بهتر است بگوییم آن را با سکه تزیین کرده اند، بر خیلی ها پوشیده است، اما…

به نظر می رسد این درخت حاجت می دهد!

 

 

 

 

 

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید