تصاویر: ۱۹ کودک در یک ماشین؟!

معلمی در آفریقای جنوبی ۱۹ کودک ۷ ساله را برای بازدید علمی در یک ماشین کوچک جای داده بود.خودروی او در طی مسیر سفر، توسط پلیس متوقف و معلم متخلف بازداشت شد.
به گزارش روزگارنو، کودکانی که در ماشین بودند پس از پیاده شدن اعتراف کردند که اگر چند ثانیه دیرتر پیاده می شدند حتماً خفه شده بودند.شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید