تصاویری از قبرستان خودرو های قدیمی در سوئد

این خودرو ها در جنگل های سوئد توسط سربازان آمریکایی بعد از جنگ دوم جهانی رها شد

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید