باور کنید این مرد شجاعترین انسان دنیاست (تصویری)

باور کنید این مرد شجاعترین انسان دنیاست (تصویری)
تانکرد مله، بندباز مشهور فرانسوی، در حال عبور از شکاف ۲۰ متری بین دو صخره و در ارتفاع ۳۰۰ متری با خیال راحت با موبایل خود صحبت میکند.
باور کنید این مرد شجاعترین انسان دنیاست (تصویری) ، www.irannaz.com
باور کنید این مرد شجاعترین انسان دنیاست (تصویری) ، www.irannaz.com
باور کنید این مرد شجاعترین انسان دنیاست (تصویری) ، www.irannaz.com
باور کنید این مرد شجاعترین انسان دنیاست (تصویری) ، www.irannaz.com

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید