امان از تفریحات عیجب این غربی ها

مسابقات قهرمانی زیباترین ریش و سبیل جهان که همه سال در اروپا برگزار می شود اکنون دارای بیشترین شرکت کننده است.

بیش از صد شرکت کننده در این مسابقه از فرانسه هستند که با سایر شرکت کنندگان از کشورهای دیگر به رقابت می پردازند.

مسابقات بین المللی ریش و سبیل در سه دسته اصلی برگزاری می‌شود: سبیل، ریش کامل و ریش ناقص. همچنین شرکت کنندگان به ۱۸ گروه تقسیم می‌شوند.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید